diwylliant

ein Cenhadaeth

Rhoi cynhyrchion ac atebion cost-effeithiol yn gyson i weithredwyr a gweithgynhyrchwyr offer gan fanteisio ar dechnolegau cyfathrebu optegol unrhyw oes.

Gweledigaeth Gorfforaethol

I fod yn arloeswr byd-eang mewn dylunio rhyng-gysylltiad optegol. Mae dyluniad yn gyrru cynnydd - mae pob diwrnod yn frwydr gyda chreadigrwydd.

  • Hanfod dylunio yw sicrhau symlrwydd, estheteg, dibynadwyedd a chysondeb.
  • Nodau dylunio yw cost isel a gwahaniaethu.

Strategaeth Gorfforaethol

Dod â gweithgynhyrchu cost isel, dylunio arloesol, a gwasanaethau digidol i ganolfannau data, rhwydwaith trafnidiaeth optegol 5G, a chyfathrebu optegol cydlynol.

Pwrpas Corfforaethol

Parhau i ddarparu arloesedd dylunio a chynhyrchion rhyng-gysylltiad optegol cyflym cyflym i gwsmeriaid.

Ysbryd Corfforaethol

Gellir creu cynhyrchion a meddyliau a gallant hedfan.

Athroniaeth Busnes

I ehangu cyfoeth gyda thechnolegau, ac arwain y brand gyda dyfodol.

Gwerth Craidd

Wedi ymrwymo i fod yn fodel cwmni llwyddiannus, cofiadwy a chadarnhaol.